开云体育平台官方

Một hiệu trưởng bị xử phạt tiền vì vi phạm thu chi trong nhà trường - ảnh 1

ẢNH CỦA TRƯỜNG

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Cụ thể, ông N.V.A, Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ (quận 4, TP.HCM) đã với mức phạt tiền là 7.500.000 đồng.

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Quyết định xử phạt này được đưa ra sau khi Thanh tra quận 4 công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng trong quản lý thu chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ.

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Những tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ xuất phát từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của hiệu trưởng nhà trường bị buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu công khai, minh bạch.

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Cụ thể, đơn vị quản lý, theo dõi các nguồn thu chưa chặt chẽ, báo cáo chưa chính xác, đầy đủ các số liệu thu, nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền 1.410.610.000 đồng.

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Đơn vị để ngoài sổ sách kế toán số tiền gần 107.880.000 đồng từ các nguồn thu học phí, nước uống, tiền học 2 buổi, tăng cường tiếng Anh, thiết bị vật dụng bán trú, thuê căn tin…

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ\n

Ngoài ra, trường này còn thực hiện việc thu tiền điện ở các lớp có trang bị máy lạnh với tổng số tiền 50.823.000 đồng nhưng không có biên bản thỏa thuận theo quy định của UBND quận 4 về thỏa thuận thực hiện thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của trường học trên địa bàn.

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Bên cạnh đó, cơ sở trên sử dụng nguồn tổ chức phục vụ bán trú, cố ý nhiều lần thực hiện việc thanh toán trùng cho đội ngũ phục vụ bán trú với tổng số tiền 126.000.000 đồng. Thế nhưng thực tế không chuyển khoản cho đội ngũ phục vụ bán trú mà để ngoài sổ sách kế toán trong tài khoản của nhà trường…

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Ngoài ra, trong quá trình tiến hành thanh tra thực tế tại cơ sở, thanh tra đã nhiều lần yêu cầu hiệu trưởng và kế toán thực hiện việc giải trình, cung cấp các tài liệu chứng minh đối với các sai phạm đã được phát hiện. Tuy nhiên hiệu trưởng lại khoán trắng cho kế toán trong thực hiện các nghiệp vụ tài chính phát sinh dẫn đến việc không có hoặc không cung cấp đầy đủ, không chính xác các chứng từ chứng minh nguồn thu thực tế tại đơn vị.

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Kết luận thanh tra đã nhấn mạnh, thiếu sót và sai phạm về việc thu chi như đã nêu ở trên trách nhiệm thuộc về ông N.V.A, Hiệu trưởng nhà trường. Đồng thời, Thanh tra quận 4, chuyển hồ sơ, đề nghị Công an quận 4 phối hợp, khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra các sai phạm có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong công tác quản lý, sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ để xử lý theo các quy định của pháp luật.

ộthiệutrưởngbịxửphạttiềnvìviphạmthuchitrongnhàtrườ

Tin tức mới nhất